O mnie

 

Monika Ponichtera Kasprzykowska psycholog

Psycholog, arteterapeutka, terapeutka ACT (Terapii Akceptacji i Zaangażowania) i RTZ (Racjonalnej Terapii Zachowania).

W swoim dotychczasowym rozwoju zawodowym przeszłam długą drogę, czasem prostą i przyjemną, niekiedy wyboistą, ale nigdy nudną. Wiem również, że wiele wyzwań jeszcze przede mną. Ciągle poszukuję optymalnych rozwiązań zastosowania psychologii w codziennym życiu i pracy terapeutycznej – poprzez połączenie wiedzy akademickiej, doświadczenia, ale także dorobku współczesnej psychoterapii.

 

Jestem zwolenniczką podejścia integracyjnego, które łączy w sobie różne nurty i techniki pracy terapeutycznej. Obecnie szczególnie bliska jest mi terapia ACT, której główne przesłanie brzmi: zaakceptuj to, na co nie masz wpływu, angażuj się w zachowania, które poprawią jakość Twojego życia.

 

Chętnie stosuję również arteterapeutyczne metody pracy z ciałem, symptomami, a także techniki relaksacyjne. Doceniam skuteczność i wielowymiarowość technik wyobrażeniowych oraz istotną rolę jednego z ważniejszych w moim odczuciu elementów budowania procesu terapii … humoru :)

 

Poznanie drugiego człowieka to dla mnie nieustanna przygoda i tajemnica, jako że sami nie znamy w pełni własnych możliwości. Skupienie na trudnościach i ograniczeniach powodujFe, że nie potrafimy dostrzec i wykorzystać posiadanych przez siebie zasobów. Jestem zdania, że każdy człowiek dysponuje wystarczającym do pozytywnej zmiany potencjałem, a istotą pracy terapeutycznej jest uruchomienie tej wewnętrznej motywacji najlepszymi dla danej osoby sposobami.

 

Wiem też, jak bardzo kuszące są natychmiastowe rozwiązania, zdejmujące z nas ciężar odpowiedzialności za swoje życie. Z tego też powodu nie zaproponuję Ci dobrej (bądź złej) wróżby, nie obiecam również szybkiego i bezbolesnego rozwikłania każdego bez wyjątku problemu. Jako człowiek i jako psycholog oferuję natomiast swoją wiedzę, doświadczenie, uwagę, szacunek i uśmiech w towarzyszeniu Ci w pozytywnej transformacji. Możliwość poznania Twojego wewnętrznego świata oraz radość z wzajemnego kontaktu to dla mnie podstawa naszej relacji. Z Twojej strony liczę na zaufanie, ciekawość i otwartość w poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań.

 

Zapraszam do Gabinetu!

 

Kwalifikacje

  • Studia magisterskie na kierunku Psychologia, Uniwersytet Łódzki
  • Studia doktoranckie, Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Podyplomowe Studium Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim
  • Szkolenie licencyjne z zakresu Psychologii Zorientowanej na Proces
  • Racjonalna Terapia Zachowania – szkolenie I stopnia i warsztaty doszkalające
  • Kurs „Podstawy Hipnozy”, Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą
  • Szkolenie „Testy w diagnozie neuropsychologicznej”, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Doświadczenie

Posiadam doświadczenie w pracy terapeutyczno – diagnostycznej zdobyte m.in. w poradni zdrowia psychicznego, domu pomocy społecznej, ośrodku dla osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami rozwoju, jako konsultant różnych instytucji i organizacji pozarządowych, a także w pracy szkoleniowej i trenerskiej (m.in. szkolenia w zakresie kompetencji miękkich wolontariuszy pracujących z pacjentami onkologicznymi, z otępieniami o różnej etiologii, po udarach).

Współpracuję również z Fundacją Miłorząb, koncentrującą się na aktywizacji i wsparciu osób starszych. Jestem autorką publikacji naukowych obejmujących problematykę zaburzeń wieku podeszłego i zagadnień neuropsychologii klinicznej. Równolegle prowadzę prywatną praktykę psychologiczną.

W swojej pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą oraz Towarzystwa Nauki Kontekstualno Behawioralnej (Association for Contextual Behavioral Science – ACBS).

Publikacje

Pękala, K., Ponichtera-Kasprzykowska, M., Sobów, T. (2015). Rozpoznawanie depresji u pacjentów z chorobą Parkinsona za pomocą różnorodnych narzędzi diagnostycznych. Aktualności Neurologiczne, 15 (4), 210-216.

Ponichtera-Kasprzykowska, M., Sobów, T. (2014). Adaptacja i wykorzystanie testu fluencji słownej na świecie. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 14 (3), 177-186.

Ponichtera-Kasprzykowska, M. (2014). Komunikacja z osobą cierpiącą na otępienie. W:

(red.) Arczewska, B., Bus, I., Podgórski, G. Poradnik dla rodzin i opiekunów osób starszych. Praca zbiorowa. „Miłorząb” Fundacja na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera, 32-41.

Sobów, T., Ponichtera-Kasprzykowska, M., Pękala, K. (2013). Inhibitory cholinesterazy i memantyna: racjonalne wybory czy intuicja? Neuropsychiatria. Przegląd kliniczny, 5 (4), 209-216.

Ponichtera-Kasprzykowska, M., Pękala, K., Sobów, T. (2013). Niefarmakologiczne strategie postępowania w zaburzeniach zachowania towarzyszących otępieniu. Aktualności Neurologiczne, 13 (4), 302-307.

Moje kwalfikacje