Jak pracuję

Mój gabinet znajduje się cichej i spokojnej okolicy, w otoczeniu zielni. Stwarza to komfortowe warunki pracy zarówno dla Ciebie, jak i dla mnie. Zależy mi na tym, aby miejsce naszych wspólnych spotkań sprawiło, że poczujesz się bezpiecznie i w miarę możliwości swobodnie.

Pierwsza wizyta

Photogenica PHX46249759Podczas pierwszej sesji, jeśli nie korzystałaś/eś dotychczas z pomocy psychologa lub terapeuty, możesz doświadczyć niepokoju i niepewności. Jest to zupełnie naturalna reakcja, będąca odpowiedzią na nową, nieznaną dotąd sytuację. Co więcej, świadczy o tym, że właśnie dotykasz czegoś istotnego, co ma dla Ciebie znaczenie.

Jak sobie zatem poradzić w tej sytuacji?

Po prostu otwórz się na bieżące doświadczenie i pozwól swoim uczuciom/myślom być takimi, jakie są (nawet jeśli nie są one w danym momencie przyjemne). Stanie się to punktem wyjścia do dalszej pracy i zbudowania naszej szczerej relacji.

Możesz wybrać spośród następujących form pomocy:

Konsultacja psychologiczna - jedno do trzech spotkań, które mają na celu wstępne określenie charakteru problemu, jego źródła oraz wskazanie najefektywniejszych sposobów pomocy.

Terapia indywidualna – dłuższa forma współpracy dostosowana do Twoich indywidualnych potrzeb, uwzględniająca różne metody i techniki terapeutyczne. Częstotliwość oraz czas trwania sesji jest ustalana indywidualnie, w zależności od Twoich możliwości, preferencji oraz celów terapii.

Interwencja kryzysowa - pomoc w odzyskaniu równowagi psychicznej, do utraty której doszło wskutek nagłych sytuacji życiowych (np. śmierć bliskich, wypadek, rozwód).

Diagnostyka psychologiczna – przydatna, jeśli chcesz lepiej zrozumieć siebie i swoje zachowanie, poznać specyfikę swojego myślenia i odczuwania, określić swoje mocne strony oraz obszary, które można usprawnić.

Diagnostyka psychologiczna obejmuje m.in.:

  • Diagnozę osobowości
  • Diagnozę sprawności intelektualnej
  • Diagnozę neuropsychologiczną (ocena poszczególnych funkcji poznawczych z uwzględnieniem stanu emocjonalnego i uwarunkowań osobowościowych)
  • Diagnozę przystosowania i predyspozycji zawodowych


Opinia psychologiczna – ma formę pisemną, najczęściej poprzedzona jest konsultacją i zastosowaniem testów lub/i innych metod. Sporządzam ją zwykle na potrzeby sądu lub innych instytucji. Najczęściej dotyczy aktualnego funkcjonowania poznawczego lub emocjonalnego osoby badanej.

Photogenica PHX21189783Grupa wsparcia dla opiekunów osób starszych - cykliczne spotkania dla rodzinnych opiekunów osób starszych (np. z chorobą Alzheimera), które mają na celu:

  • pomoc w lepszym radzeniu sobie ze stresem wynikającym z opieki nad osobą starszą
  • poznanie i zrozumienie przyczyn problemowych zachowań bliskiego seniora
  • wymianę doświadczeń z osobami będącymi w podobnej sytuacji życiowej

 

Konsultacja/terapia psychologiczna dla seniora – pojedyncza sesja (konsultacyjna) lub cykl spotkań (minimum 10 zajęć) w przypadku treningu psychologicznego (trening funkcji poznawczych, terapia reminiscencyjna). Spotkania mogą odbywać się w domu podopiecznego w celu zwiększenia jego poczucia bezpieczeństwa i szybszego przełamania pierwszych barier.Jeśli masz jakieś pytania, zapraszam do kontaktu!

 

Skontaktuj się ze mną