Zakres pomocy

 

Photogenica PHX133331668Oferuję pomoc psychologiczną w następujących obszarach:

 • zaburzenia nerwicowe, depresyjne, lękowe

 • trudności w radzeniu sobie z emocjami, obniżony nastrój, negatywne myśli

 • nieśmiałość, niska samoocena

 • problemy zdrowotne o charakterze psychosomatycznym

 • stres i radzenie sobie ze stresem

 • doświadczenia traumatyczne (wypadki, urazy, agresja)

 • wsparcie w procesie rozwoju osobistego (wykorzystanie indywidualnego potencjału, zwiększenie kreatywności)

 • kryzys psychologiczny, pomoc w przejściu procesu żałoby

 • problemy z budowaniem satysfakcjonujących relacji

 • separacja i rozwód

 • trudności związane z sytuacją zawodową

 • problemy wieku podeszłego (m.in. zaburzenia pamięci - neuropsychologiczna diagnostyka otępień). Oferuję usługi jako psycholog dla seniora.

 

Umów Się Na Spotkanie